Ubuntu Installatie-handleiding

Dus u heeft Windows verruild voor Linux? Goed, hier is hoe u Windscribe erop installeert.

Use Our App

Check out our native Linux app.

Manual Setup

Stap 1

Get OpenVPN Config file and credentials (Pro account vereist). U heeft ook de CA Cert and TLS Auth Key nodig.

Stap 2

Type de volgende orders in Terminal:

sudo apt-get install network-manager-vpnc

sudo apt-get install openvpn network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome

sudo /etc/init.d/networking restart

Om OpenVPN te draaien via een order, gebruik het volgende command, indien niet, ga verder:

sudo openvpn --config /path/to/downloaded/config.ovpn

Stap 3

Ga naar het top network menu -> VPN Connections -> Configure VPN

Stap 4

Klik op “Add”

Stap 5

Vanaf het menu, kies “Import a saved VPN configuration”

Stap 6

Selecteer het .ovpn config bestand dat u heeft gedownload in stap 1

Stap 7

Uw scherm zou er nu als volgt uit moeten zien.

Stap 8

Verander “Authentication Type” naar “Password”

Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in van stap 1. Deze naam en wachtwoord zijn NIET gelijk aan uw Windscribe logingegevens.

Indien u Ubuntu 16.04 gebruikt, ga verder naar stap 11, anders ga verder.

Stap 9

Zet de “CA Certificate” naar ca.crt die u gedownload heeft in stap 1

Stap 10

Klik “Advanced” en ga naar het “TLS Authentication” tab

Vink het “Verify peer (server) certificate usage signature” vakje en zet het menu op “Server”.

Vink het “Use additional TLS authentication” vakje en vul de ta.key die u gedownload heeft in stap 1 in. “Key direction” moet op “1” worden gezet.

Klik op OK en Save.

Stap 11

Ga naar het top network menu -> VPN Connections en kies het profiel dat u net heeft aangemaakt.